Точка зору: три причини для використання біогазу як добрива. Вiктор Бобровський, СКБ ВАТРА

Біогазові технології дозволяють поєднати три напрями: зменшити негативне навантаження на навколишнє середовище і скоротити викид парникових газів, покращити і відновити родючість землі та забезпечити прямий економічний ефект.

Директор “СКБ ВАТРА” Віктор Бобровський  доводить, чому біогазові комплекси, або біогазові установки (БГУ) є економічно об­ґрунтованим вирішенням багатьох екологічних проблем, не кажучи вже про суттєвий економічний ефект за рахунок переробки органічних від­ходів на електричну і теплову енергію та одночасного виготовлення рідкого і твердого дигестату — цінного еколо­гічно чистого добрива.Україна як аграрна держава має знач­ну сировинну базу для впровадження таких технологій і велику потребу в них — експлуатація БГУ покращить економічні показники підприємств, а застосування дигестату дасть мож­ливість підвищити родючість землі та сприятиме збереженню українських аграрних угідь для нащадків. Адже частка гумусу в українських чорно­земах зараз суттєво впала внаслідок неконтрольованої хімізації та гонитви за врожайністю. У Німеччині, напри­клад, дигестат заборонений для ви­возу за межі країни — це гарний приклад того, як потрібно цінувати землю.

Як все починалося

Раніше на посаді директора інституту «Київважпромавтоматика» я займався питаннями альтернативної енергети­ки в цілому — вітровими і сонячними станціями, тепловими насосами тощо. Я бачив, що найбільш перспективним для України є напрям біоенергетики, і ви­рішив приділити йому увагу. Для пошуку гідного закордонного партнера знадоби­лося кілька років. Це було складно — є багато виробників і постачальників біога­зового обладнання, але вони не пропо­нують комплексних рішень. Нашим партнером стала компанія AgriKomp, технології якої зараз пред­ставляє «СКБ ВАТРА». Якщо AgriKomp пропонує рішення, замовник отримує всі елементи, які працюють, як швейцарський годинник.

В Україні вже є БГУ, які збиралися з різних комплектуючих різних виробників і працю­ють зараз з віддачею в 10% від планової. Звідси, до речі, і взявся український міф про захмарну вартість біогазових техно­логій та їх довгу окупність. Такі «спеціаліс­ти», які монтували БГУ абияк, щоб вийшло дешевше, буквально поховали ідею біогазу та його перспектив у країні.

Тому ми й обрали німецьку AgriKomp, яка вже інсталювала 980 біогазових проектів у країнах ЄС виключно на своєму облад­нанні. Наприклад, тільки в Італії у 2018 році компанія встановила 70 БГУ.

Зробити свою нішу

Зараз БГУ в Україні замовляють великі агрохолдинги, які мають ресурси для ін­сталяції установок великої потужності до 15 МВт. Але при вивченні ринку ми багато зустрічалися й зі звичайними фермерами, в яких немає великих зе­мельних банків або численного поголів’я худоби. І дійшли висновку: є великий попит на установки малої потужності у 50–300 кВт.

Наприклад, для забезпечення БГУ у 300 кВт потрібно близько 1000 голів великої рогатої худоби, але існує потреба в установках і для господарств, які мають лише 100 голів. Тоді ми вирішили піти далі й, вивчаючи питання, побачили, що окупність БГУ за п’ять років «починаєть­ся» з 300–500 кВт потужності (йдеться про розрахунки, виходячи з встановлення якісного обладнання AgriKomp).

Тоді ми прийняли єдине, на мій погляд, правильне рішення: якщо існуючі пропо­зиції внаслідок низки причин занадто до­рогі для малих фермерських господарств, треба винайти своє рішення. Зараз ми з допомогою українських вчених розро­били власну технологію та закінчуємо розробку технічної документації для БГУ на 50–250 кВт. Що важливо: в основу покладена технологія AgriKomp, тобто БГУ будуть найвищої якості. Виготовля­тися вони будуть на Броварському заводі металоконструкцій, що дозволить значно здешевити продукцію. Наша аудиторія — всі фермерські господарства з банком землі від 500 га.

«Зелений» тариф

Ще одне непросте питання — отри­мання «зеленого» тарифу. Процедура для фермерських господарств неймо­вірно складна, а послуги спеціалізова­них компаній коштують дорого. Тому для невеликих фермерів ми розглядаємо варіант проекту БГУ з когенерацією — електрична і теплова енергія не відпуска­ються у зовнішню мережу, а спожива­ються у самому господарстві. Спектр застосування найширший — освітлення, опалення споруд, ферм, теплиць тощо. Ще один напрям, який ми побачили після спілкування з фермерами, — можливість очищення біогазу до чистого біометану і заправлення ним балонів (для автотран­ спорту або побутових споживачів замість бутан-пропану).

Поки ми проводили лише попередні розрахунки, але вони свідчать, що вже зараз «СКБ ВАТРА» має більш ніж кон­курентну пропозицію — вартість облад­нання для БГУ від 500 кВт становитиме 1500–1800 євро за 1 кВт. Таку вартість пропонують лише за потужні об’єкти від 3–5 МВт.

Зараз, наприклад, «СКБ ВАТРА» вже закінчує оформлення документації на БГУ потужністю 1 МВт під Києвом у Бровар­ському районі на базі фермерського господарства «Журавушка» — будівниц­тво розпочнеться орієнтовно у берез­ні. Сировиною будуть відходи ферми великої рогатої худоби на 1000 голів (2–3 т на добу) і кукурудзяний силос (47–48 т на добу).

Стосовно сегмента БГУ потужністю 50–300 кВт нашою перевагою тут є те, що ми все робимо у режимі постійних консультацій з фермерами, і ми побачили, що вказані ціни для них завеликі. Тому за­раз наша команда працює над тим, щоб обладнання для установок малої потуж­ності коштувало замовнику 700–800 євро за 1 кВт.

Наразі ми перебуваємо на останньому етапі проектування майбутнього комплек­су обладнання — циклу безперервного відбору дигестату для підтримання постій­ної працездатності реактора. Для малих БГУ це досить складне інженерне рішен­ня, але ми його майже закінчили.

Та, підкреслю, в основі все одно буде технологія AgriKomp. Це, без перебіль­шення, буде безпрецедентним для України, і сподіваюся, значно збільшить кількість фермерських біогазових станцій.

www.landlord.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *